KaikuGaala 13.3.2024
KaikuGaala 13.3.2024

Kilpailukategoriat

Kaiku-audiomainonnan kilpailun kategoriat

Kilpailussa on yhteensä yhdeksän eri kategoriaa, joissa arvioidaan joko mainoksen luovuutta ja korkeatasoista tuotantoa; tai yrityskuvaa, vastuullisuutta tai kampanjan tehokkuutta/tuloksellisuutta. Saman mainoksen voi ilmoittaa useampaan kategoriaan, jos mainos kattaa kyseisen kategorian osallistumisehdot.

1. Tuotteet - tuoteaiheinen audiomainos

Kategoriaan ilmoitetaan mainoksia, joiden sisältö liittyy tuotteeseen (esimerkiksi automerkit, elintarvikkeet, urheilu, kulutusvälineet, kodintarvikkeet, vaatteet, lääkkeet ja muut apteekkituotteet). Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen sekä korkeatasoiseen tuotantoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten hyvin mainos herättää kuuntelijan huomion sekä miten mieleenjäävästi se viestii tuotetta.

2. Palvelut - palveluaiheinen audiomainos

Kategoriaan ilmoitetaan mainoksia, joiden sisältö liittyy johonkin palveluun (esimerkiksi vapaa-aikaan, matkailuun tai hyvinvointiin). Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen sekä korkeatasoiseen tuotantoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten hyvin mainos herättää kuuntelijan huomion sekä miten mieleenjäävästi se viestii palvelua.

3. Paikallinen - paikallinen audiomainos

Paikallinen-kategoriaan ilmoitettava mainos voi mainostaa esimerkiksi tuotetta tai palvelua, mutta mainostajan tulee olla paikallisesti toimiva taho tai mainontaa on esitetty vain paikallisella tasolla. Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota mainoksen kokonaistoteutukseen: korkealaatuiseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

4. Yhteiskunnallinen - yhteiskunnallinen audiomainos

Kategoriaan ilmoitetaan yhteiskunnallisia mainoksia, joilla ei ole kaupallisia tavoitteita, vaan tarkoitus on lisätä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia vapaaehtoisella suostuttelulla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen, korkeatasoiseen tuotantoon sekä siihen, miten hyvin mainos herättää kuuntelijan huomion ja herättää tunteita sekä miten mieleenjäävästi/erottuvasti se viestii yhteiskunnallista sanomaa.

5. Yrityskuva - brändiä/imagoa rakentava audiomainos

Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos mainostaa ko. mainostajan omaa brändiä ja mainoksellaan se rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen sekä korkeatasoiseen tuotantoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten mielenjäävästi mainos viestii ja rakentaa mielikuvaa yrityksen brändistä.

6. Mainosmusiikki – mainosmusiikkia sisältävä audiomainos

Tähän kategoriaan ilmoitetaan mainosmusiikkia edustavia mainoksia. Kategorian arvioinnissa painotetaan audion antamia mahdollisuuksia: onnistunutta äänimaailmaa, musiikkia ja/tai laulua. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota myös mainoksen korkeatasoiseen tuotantoon ja luovuuteen. Lisäksi arvostelussa huomioidaan mainoksen erottuvuus ja mieleenjäävyys. Tämä kategoria on aiempina vuosina tunnettu nimellä "musa/jingle".

7. Yritysvastuu - vastuullinen audiomainos

Yritysvastuu-kategoriaan ilmoitettavan mainoksen sisällön tulee liittyä kestävän kehityksen tekoihin, tavoitteisiin ja/tai yhteistyöhön voittoa tavoittelemattoman organisaation, säätiön tai järjestön tms kanssa. Mainos ei saa sisältää ostokehoitusta. Tuomaristo kiinnittää huomiota, miten mainos tuo esille yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan, kuinka rohkeasti yritys viestinnällään edistää kestävää kehitystä. Tuomaristotapaamisessa kiinnitetään kyseisessä kategoriassa myös huomiota mainoksen luovuuteen ja korkeatasoiseen tuotantoon.

8. Teho - tehokkain radiokampanja

Teho-kategoriassa mitataan radiomainonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Kategoriaan voidaan ilmoittaa joko radiokampanjoita tai monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta (radioyhtiöiden omistamilla kanavilla/alustoilla esitetyt mainokset). Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla pääosin kotimaisia. Mukaan voidaan ilmoittaa myös yhteiskunnallisia kampanjoita, jolloin arvioidaan vain kampanjan tehoa, ei tuloksellisuutta. Kategoriassa arvioidaan kampanjan tavoitteiden täyttymistä (myynnin kasvu, liidit, markkinaosuuden kasvu, huomioarvo & tunnettuuden kasvu, ohjaus nettisivuille, tai joku muu vaikutus), teho kohderyhmässä, kampanjan tuloksellisuus sekä radion merkitys kokonaiskampanjassa, jos kampanjassa on hyödynnetty muita medioita. Tuomaristotapaamisessa kiinnitetään huomiota myös mainoksen luovuuteen ja korkeatasoiseen tuotantoon.

9. Audiokonsepti – paras audiokonsepti

Audiokonsepti-kategoriassa mitataan määrätietoista ja kokonaisvaltaista audion konseptointia. Siihen voidaan ilmoittaa audiomainoksia, joilla on rakennettu määrätietoisesti yrityksen brändiä ja tehty mainoksen äänimaailmaa tunnistettavaksi yleisölle. Konsepti on voitu tuottaa aiemmin, mutta kilpailuun ilmoitettavat mainokset on ensiesitetty kilpailun antamien rajojen sisällä. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota kokonaiskonseptin ideaan ja erottuvuuteen, brändin tunnistettavuuteen ja muistettavuuteen, halutun mielikuvan ja viestin välittämiseen ja sen onnistumiseen konseptissa.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää kilpailusta, ota yhteys kilpailun järjestäjään RadioMediaan:
Inka Forss, inka.forss@radiomedia.fi