Kaiku-kilpailu starttaa loppuvuonna
Kaiku-kilpailu starttaa loppuvuonna

Kilpailukategoriat

Kaiku-radiomainoskilpailun kilpailukategoriat

Kaiku on Suomen merkittävin radiomainonnan kilpailu, joka järjestetään kerran vuodessa. Kilpailussa arvioidaan kategoriasta riippuen mainoksen luovaa ideaa, käsikirjoitusta ja kokonaistuotantoa; tai mainoksen tuomaa yritysvastuuta tai kampanjan tehokkuutta/tuloksellisuutta.

Luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioivissa kategorioissa (tuotteet, palvelut, paikallinen, musa/jingle ja yhteiskunnallinen) tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan ja sanomaan, luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon. Mainossarjan osalta arvioidaan myös yhtenäistä kokonaisuutta.

Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä tällä kyseisellä mainoksellaan tai mainossarjallaan.

Yritysvastuu-kategoriassa tuomaristo kiinnittää huomiota siihen, miten spotti/spottisarja pystyy tuomaan esille yrityksen vastuullista toimintaa.

Teho-kategoriassa mitataan radiomainonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Kategoriat:

1. Tuotteet

Luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioiva kategoria: Tuotteet-kategoriaan voi ilmoittaa yksittäisen radiomainoksen, joka mainostaa selkeästi tuotetta (esim. autoja, elintarvikkeita, vapaa-aikaa ja urheilua, lääkkeitä ja muita apteekkituotteita, kodin tarvikkeita ja vaatteita). Kategoriaan voi ilmoittaa joko yksittäisen radiomainoksen tai 2-6 radiomainoksen sarjan.

2. Palvelut

Luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioiva kategoria: Palvelut-kategorian alle voi ilmoittaa radiomainoksen, jossa mainostetaan selkeästi palvelua (esim. vapaa-aika, matkailu, hyvinvointi). Kategoriaan voi ilmoittaa joko yksittäisen radiomainoksen tai 2-6 radiomainoksen sarjan.

3. Paikallinen

Luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioiva kategoria: Paikallinen-kategoriaan ilmoitettava mainos voi olla tuotetta tai palvelua mainostavan yrityksen mainos, mutta kyseessä tulee olla paikallisesti toimiva yritys/palvelu/taho. Kategoriaan voi ilmoittaa joko yksittäisen radiomainoksen tai 2-6 radiomainoksen sarjan.

4. Musa / jingle

Luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioiva kategoria: Musa/jingle-kategoriaan ilmoitettu mainos a) edustaa mainosmusiikkia (yksittäinen radiomainos tai 2-6 radiomainoksen sarja) tai b) kyseessä on mainoksen tai yrityksen äänilogo/jingle/äänimaisema. Kategorian arvostelussa arvioidaan radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, laulu tai äänilogot) sekä painoarvoa annetaan erityisesti äänimaisemalle.

5. Yhteiskunnallinen

Luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioiva kategoria: Yhteiskunnallinen-kategoriaan ilmoitetulla radiospotilla/spottisarjalla ei ole kaupallisia tavoitteita vaan sen tarkoitus on lisätä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia vapaaehtoisella suostuttelulla. Kategoriassa otetaan huomioon luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon spotin/spottisarjan kykyä viestiä haluttua yhteiskunnallista sanomaa. Kategoriaan voi ilmoittaa joko yksittäisen radiomainoksen tai 2-6 radiomainoksen sarjan.

6. Yrityskuva

Yrityskuvaa sekä luovaa suunnittelua ja toteutusta arvioiva kategoria: Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä tällä kyseisellä mainoksellaan tai mainossarjallaan. Kategoriaan voi ilmoittaa joko yksittäisen radiomainoksen tai 2-6 radiomainoksen sarjan. Kategorian tuomaroinnissa otetaan luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annetut taustatiedot siitä, miten spotti/spottisarja on rakentanut yrityskuvaa.

7. Yritysvastuu

Yritysvastuuta arvioiva kategoria: Yritysvastuu-kategoriaan voi ilmoittaa radiospotin/spottisarjan, jonka sisältö liittyy yrityksen vastuulliseen toimintatapaan, tavoitteeseen ja/tai yhteistyöhön. Tuomaristo kiinnittää huomiota siihen, miten spotti/spottisarja pystyy tuomaan esille yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan, kuinka rohkeasti yritys toiminnallaan ottaa kantaa vastuulliseen toimintaan tai ottaa vastuullisuuden huomioon viestimisessään. Tuomaristo kiinnittää myös kyseisessä kategoriassa huomiota spotin luovaan suunnitteluun ja onnistuneeseen tuotantoon.

8. Teho

Kampanjan tehokkuutta/tuloksellisuutta mittaava kategoria: Teho-kategoriassa mitataan radiomainonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Kategoriaan voidaan ilmoittaa joko radiokampanjoita tai monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla pääosin kotimaisia. Ensimmäisellä tuomarointikierroksella arvioidaan kampanjan tehoa kohderyhmässä sekä kampanjan tuloksellisuutta. Tuloksellisuutta arvioidessa tuomaroinnissa huomioidaan myös markkinatilanne - eri kokoisilla markkina-alueella toimivien yritysten erilaiset resurssit. Huom: mukana voi olla myös yhteiskunnallisia kampanjoita, joissa arvioidaan vain kampanjan tehoa, ei tuloksellisuutta. Vasta tuomaristotapaamisessa arvioidaan tehon ja tuloksellisuuden lisäksi myös kampanjan luovaa työtä.