KaikuGaala 13.3.2024
KaikuGaala 13.3.2024

Säännöt

Kaiku-audiomainonnan kilpailu

1. Kilpailun järjestäjä

Kaiku-audiomainonnan kilpailun järjestää RadioMedia ry.

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen audio- ja radiomainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen audiomainonnan arvostusta. Kilpailussa on yhteensä yhdeksän eri kategoriaa, joissa arvioidaan joko mainoksen luovuutta ja korkeatasoista tuotantoa; tai yrityskuvaa, vastuullisuutta tai kampanjan tehokkuutta/tuloksellisuutta.

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voi ilmoittaa suomalaisten radioyhtiöiden kanavilla tai alustoilla esitettyjä audiomainoksia, jotka on ensiesitetty 14.11.2022 – 31.12.2023 välisenä aikana. Lisäedellytyksinä ovat myös, että kyseistä audiomainosta ei ole aiemmin ilmoitettu edellisiin Kaiku-kilpailuihin ja että mainos on tuotettu pääosin Suomessa. Kilpailuun ilmoitettavan mainoksen tulee olla lain ja hyvän tavan mukainen. Kilpailun järjestäjä ratkaisee em. tulkinnanvaraisten mainosten hyväksymisestä kilpailuun. Kilpailuun voi ilmoittaa yksittäisiä audiomainoksia tai 2-6 mainoksen sarjoja. Yhden mainosspotin esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia.

4. Kategoriat

Kaiku-kilpailussa on yhteensä yhdeksän kategoriaa. Saman mainoksen voi ilmoittaa useampaan kategoriaan, jos mainos kattaa kyseisen kategorian osallistumisehdot.

 1. Tuotteet - tuoteaiheinen audiomainos
  Kategoriaan ilmoitetaan mainoksia, joiden sisältö liittyy tuotteeseen (esimerkiksi automerkit, elintarvikkeet, urheilu, kulutusvälineet, kodintarvikkeet, vaatteet, lääkkeet ja muut apteekkituotteet). Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen sekä korkeatasoiseen tuotantoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten hyvin mainos herättää kuuntelijan huomion sekä miten mieleenjäävästi se viestii tuotetta.
 2. Palvelut - palveluaiheinen audiomainos
  Kategoriaan ilmoitetaan mainoksia, joiden sisältö liittyy johonkin palveluun (esimerkiksi vapaa-aikaan, matkailuun tai hyvinvointiin). Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen sekä korkeatasoiseen tuotantoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten hyvin mainos herättää kuuntelijan huomion sekä miten mieleenjäävästi se viestii palvelua.
 3. Paikallinen - paikallinen audiomainos
  Paikallinen-kategoriaan ilmoitettava mainos voi mainostaa esimerkiksi tuotetta tai palvelua, mutta mainostajan tulee olla paikallisesti toimiva taho tai mainontaa on esitetty vain paikallisella tasolla. Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota mainoksen kokonaistoteutukseen: korkealaatuiseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.
 4. Yhteiskunnallinen - yhteiskunnallinen audiomainos
  Kategoriaan ilmoitetaan yhteiskunnallisia mainoksia, joilla ei ole kaupallisia tavoitteita, vaan tarkoitus on lisätä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia vapaaehtoisella suostuttelulla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen, korkeatasoiseen tuotantoon sekä siihen, miten hyvin mainos herättää kuuntelijan huomion ja herättää tunteita sekä miten mieleenjäävästi/erottuvasti se viestii yhteiskunnallista sanomaa.
 5. Yrityskuva - brändiä/imagoa rakentava audiomainos
  Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos mainostaa ko. mainostajan omaa brändiä ja mainoksellaan se rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota mainoksen luovuuteen sekä korkeatasoiseen tuotantoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten mielenjäävästi mainos viestii ja rakentaa mielikuvaa yrityksen brändistä.
 6. Mainosmusiikki – mainosmusiikkia sisältävä audiomainos
  Tähän kategoriaan ilmoitetaan mainosmusiikkia edustavia mainoksia. Kategorian arvioinnissa painotetaan audion antamia mahdollisuuksia: onnistunutta äänimaailmaa, musiikkia ja/tai laulua. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota myös mainoksen korkeatasoiseen tuotantoon ja luovuuteen. Lisäksi arvostelussa huomioidaan mainoksen erottuvuus ja mieleenjäävyys.
 7. Yritysvastuu - vastuullinen audiomainos
  Yritysvastuu-kategoriaan ilmoitettavan mainoksen sisällön tulee liittyä kestävän kehityksen tekoihin, tavoitteisiin ja/tai yhteistyöhön voittoa tavoittelemattoman organisaation, säätiön tai järjestön tms kanssa. Mainos ei saa sisältää ostokehoitusta. Tuomaristo kiinnittää huomiota, miten mainos tuo esille yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan, kuinka rohkeasti yritys viestinnällään edistää kestävää kehitystä. Tuomaristotapaamisessa kiinnitetään kyseisessä kategoriassa myös huomiota mainoksen luovuuteen ja korkeatasoiseen tuotantoon.
 8. Teho - tehokkain radiokampanja
  Teho-kategoriassa mitataan radiomainonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Kategoriaan voidaan ilmoittaa joko radiokampanjoita tai monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta (radioyhtiöiden omistamilla kanavilla/alustoilla esitetyt mainokset). Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla pääosin kotimaisia. Mukaan voidaan ilmoittaa myös yhteiskunnallisia kampanjoita, jolloin arvioidaan vain kampanjan tehoa, ei tuloksellisuutta. Kategoriassa arvioidaan kampanjan tavoitteiden täyttymistä (myynnin kasvu, liidit, markkinaosuuden kasvu, huomioarvo & tunnettuuden kasvu, ohjaus nettisivuille, tai joku muu vaikutus), teho kohderyhmässä, kampanjan tuloksellisuus sekä radion merkitys kokonaiskampanjassa, jos kampanjassa on hyödynnetty muita medioita. Tuomaristotapaamisessa kiinnitetään huomiota myös mainoksen luovuuteen ja korkeatasoiseen tuotantoon.
 9. Audiokonsepti – paras audiokonsepti
  Audiokonsepti-kategoriassa mitataan määrätietoista ja kokonaisvaltaista audion konseptointia. Siihen voidaan ilmoittaa audiomainoksia, joilla on rakennettu määrätietoisesti yrityksen brändiä ja tehty mainoksen äänimaailmaa tunnistettavaksi yleisölle. Konsepti on voitu tuottaa aiemmin, mutta kilpailuun ilmoitettavat mainokset on ensiesitetty kilpailun antamien rajojen sisällä. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota kokonaiskonseptin ideaan ja erottuvuuteen, brändin tunnistettavuuteen ja muistettavuuteen, halutun mielikuvan ja viestin välittämiseen ja sen onnistumiseen konseptissa.

5. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa maanantaina 4.12.2023 10:00. Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 24.1.2024 klo 23:59.*) Kilpailun shortlista julkaistaan 16.2.2024 ja kilpailun voittajat palkitaan KaikuGaalassa 13.3.2024.

6. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä, jonne tulee rekisteröityä ennen pääsyä järjestelmään.

Järjestelmässä kullekin kilpailutyölle täytetään oma osallistumislomakkeensa ja lomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Jos sama kilpailutyö ilmoitetaan useampaan kategoriaan, tulee kilpailutyöt ilmoittaa kategorioihin omilla lomakkeillaan. Saman mainoksen voi ilmoittaa useampaan kategoriaan, jos mainos kattaa kyseisen kategorian osallistumisehdot.

Jokaisesta kilpailutyöstä kirjataan lomakkeelle kampanja-aika, mainoksen suunnitteluun/tuotantoon osallistuneet henkilöt sekä lyhyt tiivistelmä mainoksesta (idea, sanoma sekä kohderyhmä). Kategorioissa yrityskuva, yritysvastuu, teho ja audiokonsepti jätetään ilmoittautumislomakkeelle myös muut pyydetyt lisätiedot.

Kilpailulomakkeeseen tulee liittää mukaan joko yksittäinen audiomainos tai audiomainossarja (2-6 mainosspottia), joiden tulee olla mp3-muodossa. Jokainen spotti syötetään järjestelmään erillisenä tiedostona. Maksimimäärä ilmoittautumiselle on kuusi spottia. Yksittäisen spotin esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia.

Kilpailutyötä voi muokata sähköisessä järjestelmässä kilpailun ilmoittautumisajan loppuun asti.

Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja kilpailutöitä ilmoittautumisajan jälkeen. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kilpailutyön epäselvissä tapauksissa oikeisiin kategorioihin. Jos kategoriaa muutetaan, tiedotetaan ilmoittanutta tahoa asiasta.

7. Tuomarointi

Tuomaristo arvostelee kilpailutyöt laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti kaksivaiheisessa tuomaroinnissa, joka koostuu ennakkotuomaroinnista ja tuomaristotapaamisesta.

Tuomaristo on vuosittain vaihtuva ja se koostuu päätuomarista sekä kategoriatuomareista, jotka arvostelevat heille osoitetut kategoriat ennakkotuomaroinnissa. Päätuomari ohjaa tuomaristoa, mutta ei itse osallistu ennakkotuomaroinnin arviointiin.

Ennakkotuomarointi käydään netissä olevassa kilpailujärjestelmässä, jossa tuomarit arvostelevat itsenäisesti heille merkityt kategoriat. Arvostelu tapahtuu käymällä kilpailutyöt läpi kategorioittain, kuuntelemalla spotit sekä antamalla kilpailutöille arvosanat, jotka perustuvat tuomarointikriteereihin.

Tuomaristotapaamiseen osallistuvat kaikki kilpailun tuomarit. Tapaamisessa esitellään ennakkotuomaroinnin perusteella parhaat arvosanat saaneet kilpailutyöt sekä jokaisen tuomarin suosikkiehdokkaat perusteluineen. Tuomaristotapaamisessa päätetään kilpailun virallinen shortlista, johon valitaan 3-4 kilpailutyötä jokaisesta kategoriasta.

Tuomaristotapaamisessa valitaan jokaisesta kategoriasta voittaja. Kaikista kategoriavoittajista valitaan lopulta koko kilpailun voittaja, Grand Prix. Jokaisesta voittajasta laaditaan julkiset voittajaperustelut. Tuomaristo voi halutessaan palkita kilpailutöitä kunniamaininnalla. Tuomaristolle varataan myös oikeus siirtää kilpailutyö kategoriasta toiseen.

Tuomaristo sitoutuu käsittelemään ja puhumaan jokaisesta kilpailutyöstä kunnioittavasti tuomaroinnin yhteydessä.

Mikäli tuomari on osallistunut mainoksen suunnitteluun tai tuotantoon tai työskentelee samassa organisaatiossa kuin mainoksen tekijät, jäävätään tuomari kyseisen kilpailutyön osalta.

8. Palkitseminen

Kilpailussa valitaan ja palkitaan jokaisesta kategoriasta kategoriavoittajat. Kategoriavoittajien keskuudesta valitaan kilpailun paras mainos, Grand Prix. Lisäksi matemaattisesti shortlistasijoitusten perusteella valitaan vuoden tuotantoyhtiö, vuoden mainostoimisto sekä vuoden mediatoimisto. Näihin kategorioihin ei ilmoittauduta erikseen.

Erikoispalkintona jaetaan paras korvamato -palkinto, joka valitaan tuomaristotapaamisessa.

Voittajat palkitaan KaikuGaalassa, jossa esitellään myös kaikki shortlistalle päässeet kilpailutyöt. KaikuGaala on kutsuvierastilaisuus ja se järjestetään vuosittain keväisin. KaikuGaalassa palkitaan myös vuoden radiomainostaja ja vuoden ääninäyttelijä, jotka ovat toimialan valitsemat.

9. Osallistumismaksut

Kategoria1 spotti (€)2-6 spottia (€)
Tuotteet160240
Palvelut160240
Paikallinen160240
Yhteiskunnallinen160240
Yrityskuva160240
Mainosmusiikki160240
Yritysvastuu160160
Teho160160
Audiokonsepti160160

Osallistumismaksut koskevat annetun ilmoittautumisajan aikana (4.12.2023 - 24.1.2024)* ilmoitettuja töitä.

Kaikkiin osallistumismaksuihin lisätään alv 24 %.

RadioMedia laskuttaa kilpailutyöt annettuun laskutusosoitteeseen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Osallistumismaksun suoritus on edellytyksenä kilpailutyön tuomaroinnille. Mikäli yhdelle taholle on osoitettu maksettavaksi useampi kilpailutyö, laskutetaan osallistumismaksut samalla kertaa. Ota yhteyttä kilpailun järjestäjään, mikäli haluat saada jokaiselle kilpailutyölle oman laskunsa.

10. Kilpailumainosten käyttö ja oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus valmistaa kilpailuun ilmoitetuista töistä kopioita ja tallentaa ne edelleen jaettavaksi haluamilleen sidosryhmille. Järjestäjällä on oikeus esittää julkisesti kilpailuun ilmoitettuja töitä omissa tilaisuuksissaan ja osana julkisia esiintymisiään. Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää kilpailuun ilmoitetut mainokset järjestäjän hallinnoimissa netti- ja mobiilipalveluissa.

Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettujen mainoksien kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta on hankittu kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa töihin liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä siitä, että työt ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää kilpailusta, ota yhteys kilpailun järjestäjään RadioMediaan:
Inka Forss, inka.forss@radiomedia.fi

*) 15.1.2024: Kilpailun ilmoittautumispäivämäärää on pidennetty viikolla eteenpäin ja kilpailuun voi lähettää töitä 24.1.2024 klo 23:59 asti.