Kaiku-radiomainoskilpailu
Kaiku-radiomainoskilpailu

Säännöt

Kaiku-radiomainoskilpailun 2022 säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Radiomainoskilpailu Kaikun järjestää RadioMedia ry.

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta.

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki pääosin Suomessa tuotetut radiomainokset ja radiomainossarjat, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 15.11.2021 – 31.12.2022 välisenä aikana. Lisäedellytyksenä on myös se, että kyseistä radiomainosta ei ole aiemmin ilmoitettu edellisiin Kaiku-kilpailuihin. Radiomainoksen esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia. Kilpailuun ilmoitettavat työt tulee olla lain ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjä ratkaisee em. tulkinnanvaraisten töiden hyväksymisestä kilpailuun.

4. Kategoriat

Kaiku-kilpailuun voi ilmoittaa ehdokkaita seuraaviin kategorioihin:

Tuotteet - tuoteaiheinen radiomainos
Palvelut - palveluaiheinen radiomainos
Paikallinen - paikallinen radiomainos
Musa / jingle - musa/jingle -radiomainos
Yhteiskunnallinen - yhteiskunnallinen radiomainos
Yrityskuva - yrityskuvaa rakentava radiomainos
Yritysvastuu - yritysvastuullinen radiomainos
Teho - tehokkain mainoskampanja

Saman kilpailutyön voi ilmoittaa useampaan kategoriaan seuraavin säännöin:

Sama mainos korkeintaan kahdessa kategoriassa: Saman mainoksen tai mainossarjan voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan näissä kilpailukategorioissa: tuotteet, palvelut, yrityskuva, yhteiskunnallinen, paikallinen ja musa/jingle.

Sama mainos useammassa kategoriassa: Mainoksen voi ilmoittaa myös teho- ja/tai yritysvastuu-kategorioihin, vaikka ehdokas olisi jo ilmoitettu kahteen muuhun kategoriaan näissä kategorioissa: tuotteet, palvelut, yrityskuva, yhteiskunnallinen, paikallinen ja musa/jingle.

5. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona tiistaina 29.11.2022 klo 10:00. Kilpailu päättyy torstaina 12.1.2023 klo 23:59. *)Kilpailun pidennetty ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023 klo 23.59.

6. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta lomakkeella. Kilpailutyötä voi muokata sähköisessä järjestelmässä kilpailun ilmoittautumisajan loppuun asti.

Kilpailuun voi ilmoittaa yksittäisen radiomainoksen tai radiomainossarjan. Maksimimäärä radiomainossarjalle on kuusi radiomainosspottia. 1 spotti = yksittäinen radiomainos, 2-6 spottia = radiomainossarja. Yksittäisen spotin esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia.

Kullekin kilpailutyölle täytetään oma osallistumislomakkeensa ja lomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Jos sama kilpailutyö ilmoitetaan useampaan kategoriaan, tulee kilpailutyöt ilmoittaa kategorioihin omilla lomakkeillaan.

Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja kilpailutöitä ilmoittautumisajan jälkeen. Kaiku-kilpailun tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ kategoriasta toiseen.

7. Tuomarointi

Tuomaristo arvostelee kilpailutyöt laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti kaksivaiheisessa tuomaroinnissa.

Jääviys
Kukin kategoriatuomari antaa pisteet jokaiselle oman kategoriansa mainokselle. Mikäli tuomari tai päätuomari on osallistunut jonkin mainoksen tuotantoon tai hän työskentelee samassa organisaatiossa kuin mainoksen tekijät, jäävätään tuomari kyseisen kilpailutyön osalta.

8. Tuomaroinnin kriteerit

Kategorioissa tuotteet, palvelut, paikallinen, musa/jingle, yhteiskunnallinen sekä yrityskuva tuomaristo kiinnittää ensisijaisesti arvostellessaan huomiota luovaan suunnitteluun ja onnistuneeseen tuotantoon. Tuomarointikriteereitä ovat radiomainoksen/radiomainossarjan a) luovuus ja idea, b) käsikirjoituksen nerokkuus, c) toteutus (spiikkeri, mahdollinen äänimaisema) d) erottuvuus ja mieleenjäävyys sekä e) kyky viestiä haluttua sanomaa.

Tuotteet-kategoriassa tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, onnistuneeseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

Palvelut-kategoriassa tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, onnistuneeseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

Paikallinen-kategoriaan ilmoitettavan mainoksen mainostajan tulee olla paikallisesti toimiva yritys/palvelu/taho. Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, onnistuneeseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

Musa/jingle-kategoriaan ilmoitettu mainos edustaa joko mainosmusiikkia tai kyseessä on äänilogo/jingle. Em. kategorian arvostelussa painotetaan onnistuneen luovan suunnittelun ja tuotannon lisäksi lisäksi radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, äänilogot).

Yhteiskunnallinen-kategoriaan ilmoitetulla mainoksella ei ole kaupallisia tavoitteita vaan sen tarkoitus on lisätä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia vapaaehtoisella suostuttelulla. Kategorian tuomaroinnissa otetaan huomioon luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon spotin/spottisarjan kyky viestiä haluttua yhteiskunnallista sanomaa.

Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä tällä kyseisellä mainoksellaan tai mainossarjallaan.  Kategorian tuomaroinnissa otetaan luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annetut taustatiedot siitä, miten spotti/spottisarja on rakentanut yrityskuvaa.

Yritysvastuu-kategoriaan ilmoitettavan radiospotin/spottisarjan sisältö tulee liittyä yrityksen vastuulliseen toimintatapaan, tavoitteeseen ja/tai yhteistyöhön. Tuomaristo kiinnittää huomiota, miten spotti/spottisarja pystyy tuomaan esille yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan, kuinka rohkeasti yritys toiminnallaan ottaa kantaa vastuulliseen toimintaan tai ottaa vastuullisuuden huomioon viestimisessään. Tuomaristo kiinnittää myös kyseisessä kategoriassa huomiota spotin luovaan suunnitteluun ja onnistuneeseen tuotantoon.

Teho-kategoriaan ilmoitetaan monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla kotimaisia. Kategoriassa arvioidaan ensisijaisesti kampanjan tulosta, mutta myös luovaa työtä. Kampanjoilta odotetaan radion ja muiden medioiden tai toimenpiteiden integroinnin nerokkuutta sekä radion vahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

9. Palkitseminen

Kaiku-radiomainoskilpailun shortlistalle valitaan jokaiseen kategoriaan 3-4 parasta mainosta. Kilpailussa valitaan ja palkitaan kategoriavoittajat, vuoden radiomainostaja, vuoden tuotantoyhtiö, vuoden mainostoimisto sekä vuoden mediatoimisto, vuoden ääninäyttelijä ja koko kilpailun Grand Prix. Lisäksi uusina palkintona palkitaan paras käsikirjoitus ja paras äänimaisema shortlistalle päässeistä töistä. Tuomarit voivat halutessaan palkita kilpailutyön kunniamaininnalla.

10. Osallistumismaksut

Kategoria1 mainos (€)2-6 mainoksen sarja (€)
Tuotteet150250
Palvelut150250
Yrityskuva150250
Musa/jingle150250
Yhteiskunnallinen150250
Paikallinen150250
Teho150150
Yritysvastuu150150

Osallistumismaksut koskevat annetun ilmoittautumisajan aikana *)19.1.2023 mennessä ilmoitettuja töitä.

Kaikkiin osallistumismaksuihin lisätään alv 24 %.

RadioMedia laskuttaa kilpailutyöt annettuun laskutusosoitteeseen ilmoittautumisajan jälkeen. Osallistumismaksun suoritus on edellytyksenä kilpailutyön arvostelulle.

11. Kilpailumainosten käyttö ja oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus valmistaa kilpailuun ilmoitetuista töistä kopioita ja tallentaa ne edelleen jaettavaksi haluamilleen sidosryhmille. Järjestäjällä on oikeus esittää julkisesti kilpailuun ilmoitettuja töitä omissa tilaisuuksissaan ja osana julkisia esiintymisiään. Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää kilpailuun ilmoitetut mainokset järjestäjän hallinnoimissa netti- ja mobiilipalveluissa.
 
Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettujen mainoksien kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta on hankittu kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa töihin liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä siitä, että työt ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

Lisätiedot
Lisätietoja kilpailusta, osallistumisesta ja säännöistä antaa kilpailun järjestäjä:
Inka Forss, RadioMedia ry, 040 165 7010 tai inka.forss@radiomedia.fi

*) Sääntöjä päivitetty 5.1.2023: pidennetty ilmoittautuminen 19.1.2023 asti.